Internationaal Ondernemen vraagt om specifieke kennis van import- en exportprocedures. Landen in het Midden-Oosten bijvoorbeeld stellen andere randvoorwaarden aan exportdocumenten dan landen zoals Australië, China of Rusland.

Wanneer deze procedures niet goed zijn ingericht of de kennis van exportdocumenten of het toepassen van de juiste Incoterms® ontbreekt, kan dit verstrekkende consequenties hebben voor de afwikkeling van de import- en exporttransacties.

De Import-Exportspecialist ondersteunt bedrijven bij het optimaliseren en het correct afwikkelen van import- en exporttransacties.

Starten met Export
Optimalisatie Exportprocessen
Ondersteuning bij Exportdocumenten
Training afwikkeling import-exporttransacties
Training Incoterms ® 2020
Ondersteuning bij BREXIT